Over ons

Jaarverslag 2018 en beleidsplan EU-Roma

Voorgangers

EU-Roma Nederland is een zendingsorganisatie, al het werk dat tot op heden gedaan mocht worden is begonnen met het brengen van het evangelie. Daarom vinden wij het van groot belang dat er voorgangers zijn, afkomstig uit de eigen bevolking, die, nadat het evangelie is gebracht de verschillende gemeenten geestelijk kunnen leiden. De meeste voorgangers dragen de verantwoording voor drie of vier gemeenten. Met de voorgangers proberen we regelmatig Bijbelstudie weekeinden te houden.

Multifunctioneel gebouw

Een multifunctioneel gebouw dient in de eerste plaats om er diensten te houden. Wanneer er een gemeente gesticht wordt komen de mensen meestal samen in de buitenlucht of in een woonhuis. Gedurende de zomer is een bijeenkomst in de buitenlucht geen probleem. Het wordt anders wanneer de winter invalt. Naast de diensten die er in gehouden worden worden deze gebouwen, waarvan de grootte varieert, ook voor allerlei praktische zaken gebruikt. Tot en met de opslag van bouwmateriaal.

Huizen

Wanneer men voor het eerst een bezoek brengt aan een zigeunerdorp dan weet men niet wat men ziet. Zowel de kwaliteit van de kleding die de mensen dragen als de kwaliteit van de woningen waarin ze verblijven zijn van dien aard dat wij ons niet kunnen voorstellen dat mensen zo kunnen leven. De oppervlakte van de originele huisjes zijn ca. 16 tot 20 m2. En ieder huisje moet na vier of vijf jaar weer opnieuw worden gebouwd, dit vanwege de weersinvloeden. Om deze redenen legt EU-Roma Nederland zich toe op het bouwen van goede huisjes met een standaardafmeting van 4 x 8 m2.

Kleding

Zoals al onder punt 3 genoemd is, is ook de kleding van de mensen miserabel. Kinderen die in de wintermaanden in een T-shirtje en op blote voeten rondlopen zijn meer regelmaat dan uitzondering. Kleding, die verzameld wordt in Nederland, wil de organisatie dan ook regelmatig transporteren naar – en verdelen in Hongarije en Roemenië. Voor informatie over kledingdepots kunt u contact opnemen met Peter Timmerman, 0597 551 381

Voedsel

Omdat de winters er in het algemeen streng zijn, Roemenië heeft een landklimaat, probeert EU-Roma Nederland gedurende de periode rond Kerst en Nieuwjaar voedselpakketten uit te delen in alle dorpen waar we, samen met EUROMA Roemenië, werkzaam zijn. Het voedsel wordt ingekocht in Roemenië, zo dat de transportkosten nihil zijn en de plaatselijke economie wordt gestimuleerd.

Hulp aan kinderen

Omdat in alle gevallen de kinderen de rekening moeten betalen is EU-Roma Nederland begonnen met het instellen van een fonds, juist t.b.v. kinderen. Omdat we een beginnende organisatie zijn, richten wij ons op een klein zigeunerdorp, Adoni. De gegeven hulp bestaat uit het uitdelen van voedsel / brood. Op dit moment ontvangt de organisatie nog niet voor ieder gezin de nodige financiën. Wel ontvangen alle gezinnen het nodige voedsel. Kosten per maand, per kind: 30 euro.

EU-Roma Nederland, en daarmee de projecten, is een organisatie die afhankelijk is van giften. Deze giften kunnen afkomstig zijn van kerken en gemeenten, privé, personen enz.