Uw/jouw aandeel?

Gebed: met name voor de voorgangers die vaak onder (financieel) moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen.

Deelname aan een bemoedigingsreis; is voor velen een eye-opener geweest met betrekking tot het geloof van de deelnemers. De gemeenten in Hongarije en Roemenië worden bemoedigd, maar dit is in veel gevallen wederkerig.

Voor meer informatie: 0597551381 / 0615001571

Inzamelen van goederen: we proberen zoveel mogelijk goederen naar de armsten te transporteren. Heeft u ruimte beschikbaar? Zie ook:
Kledingdepots

Nodig EU-Roma uit voor een presentatie. Voor heel veel mensen is de situatie waarin de Roma’s verkeren totaal onbekend. De meeste mensen reageren tijdens of na een presentatie zeer verbaasd of verbijsterd.

En, onnodig om te schrijven: Euro’s blijven nodig…………zie onder ‘Projecten’.