De stichting

(Adres)gegevens: EU-Roma Nederland, Klinkerstr. 73, 9682 RC Oostwold 0597.551381. Bankrek. NL 66 RBRB 0919812.015

KvK Noord Ned.: 01122180

Stichting EU-Roma Nederland heeft als doel fondsen te verwerven om dit te besteden ter ondersteuning van de plaatselijke kerkelijke gemeenten en opgezette projecten in Hongarije en Roemenië.

Financiële middelen én deskundigheid, daaruit bestaat onze ondersteuning aan de kerkelijke gemeenten en dorpen. De Hongaar Imre Koszta, zelf afkomstig uit dit gebied, zorgt voor de nodige inhoudelijke inbreng, door de Stichting te ondersteunen in projecten. Hij verzorgt sámen met plaatselijke bevolking activiteiten die helpen een stevige basis te leggen, waarmee de Roma bevolking in staat gesteld wordt hun (levens) omstandigheden te verbeteren. De Stichting is ervan overtuigd dat door de inbreng van de deskundigheid van Imre Koszta de financiële middelen op de meest effectieve wijze worden besteed.

De Missie

Het evangelie in woord en daad uitdragen onder de ROMA bevolking van Hongarije en Roemenië.

‘Het Woord’: door middel van evangelisatie en onderwijs aan de plaatselijke voorgangers.

‘De daad’: door middel van materiële hulp, zoals voedsel, kleding, onderwijs, huizenbouw en landbouwprojecten.

Doelstellingen

Zoals uit de missie blijkt heeft de Stichting een sterke focus op het bieden van een stevige basis aan kansarme jongeren en hun ouders. Deze stevige basis is voor een groot deel gebouwd op een tweetal pijlers:

  1. Geestelijke verandering: Wanneer de Roma’s geestelijk zullen veranderen en dit naar het principe van Gods Woord zullen de andere aspecten/projecten ook beter worden ontvangen/aanvaard.
  2. Spreken vanuit de Bijbel kan nooit los gemaakt worden van praktische hulp in, voor wat ons betreft, de meest brede zin.