Projecten

Zie voor de powerpointpresentatie t.b.v. de voedselactie:

Voedselactie2012-2-1

Van groot belang is en blijft: financiële ondersteuning van de voorgangers
De kosten voor één arbeider / zendeling uit het westen zijn gelijk aan de kosten van 10 locale arbeiders/voorgangers!

Ook giften voor het transporteren van hulpgoederen en voor de aanschaf van voedsel(pakketten) zijn het hele jaar door van harte welkom!

Prijs van een voedselpakket: € 27,50. Dit is inclusief de transportkosten van groothandel naar de dorpen.
Ieder jaar probeert EU-Roma Nederland drie voorgangersconferenties te organiseren. De kosten voor een ééndaagse conferentie bedragen € 500,00. Aantal deelnemers per conferentie 20 / 25. Van dit bedrag worden de reiskosten + een maaltijd betaald.
Voor hulp en ondersteuning van praktische aard heeft EU-Roma een aantal voorwaarden opgesteld.
U kunt deze voorwaarden opvragen, telnr. 0597.551381 of 06.15001571

U kunt uw gift voor de projecten overmaken op het rekeningnummer van EU-Roma: IBAN: NL66 RBRB 0919812015 o.v.v. het project waar u voor geeft.