2017 in enkele foto’s

IBAN: NL 66 RBRB 0919812015
Het jaar 2017 is al bijna weer voorbij. Het zendings- en hulpverleningswerk onder de Roma kon ook in 2017 met hulp van velen door gaan. Wanneer je er letterlijk en figuurlijk deel van uitmaakt lijkt het zo gewoon. Maar wanneer je even de tijd neemt om te reflecteren en nadenkt over wat er allemaal het afgelopen jaar is gebeurt, blijft het bijzonder en letterlijk een wonder. God gaat door. Hij wil dat Zijn huis vol wordt. (Luc. 14: 23b)
De volgende foto’s tonen het werk dat gedaan mocht worden in vogelvlucht:
Verdeling voedselpakketten, maaltijden in de Ukraïne, 114 m3 kleding en hulpgoederen, 3 voorgangersconferenties en twee landbouwprojecten, renovatie woning in Culculcut